Garments technologist

Fashion Garments

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Đồng Nai
Ngày cập nhật: 29-01-2018

Nhân viên kỹ thuật may

Công Ty TNHH Thương Mại Kim Đức

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh, Long An
Ngày cập nhật: 23-01-2018

Nhân viên triển khai theo dõi mẫu

Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-12-2017
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Nhân viên merchandiser

Công Ty Cổ Phần Dệt May Liên Phương

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-11-2017

Nhân viên thiết kế rập

Công Ty TNHH May Mặc Leading Star Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 20-10-2017

Nhân viên merchandiser

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 03-10-2017
Ngày cập nhật: 03-10-2017
Ngày cập nhật: 28-09-2017

Thợ in lụa

Công Ty TNHH MTV Dasom Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 06-09-2017
Ngày cập nhật: 06-09-2017

Nhân viên quản lý đơn hàng

Công Ty TNHH MTV Dasom Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 06-09-2017

Nhân viên pha mực, màu

Công Ty TNHH MTV Dasom Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 06-09-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Anh Loi

Mức lương:15 - 20 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-08-2017

Công nhân cắt vải

Cty TNHH Một Thành Viên Aoki Việt Nam

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 16-08-2017

Nhân viên IE

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-06-2017

Nhân viên thiết kế vải

Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-06-2017

Chuyên viên thiết kế vải

Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-06-2017

Nhân viên thiết kế khăn

Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-06-2017

Chuyên viên thiết kế khăn

Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-06-2017

Chuyên viên thiết kế dệt kim

Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-06-2017

Nhân viên sửa máy in

Công Ty Cổ Phần In An Nhân

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-04-2017

Sales admin

Công Ty Cổ Phần In An Nhân

Mức lương:4 - 5 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-04-2017

Giám đốc sản xuất xưởng

Công Ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-03-2017

Tổ trưởng cắt vải

Công Ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-03-2017

Tổ trưởng chuyền may

Công Ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-03-2017

Tổ trưởng kiêm kỹ thuật chuyền may

Công Ty TNHH Tân Phương Thủy

Mức lương:10 - 13 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2017
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Đào tạo CNKT

Công Ty CP In Số 7

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Công nhân máy cắt, bế, dán

Công Ty CP In Số 7

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG