Thực tập design

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Toàn Năng

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Senior graphic designer

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Nhân viên designer

Hus Corp - Marketing Agency

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-12-2017

Nhân viên thiết kế

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 31-10-2017
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Nhân viên photoshop

Công Ty TNHH TMDV Miền Đất Số

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-09-2017

Nhân viên kỹ thuật chuyên corel

Ϲông Ty TNHH PaPerColor

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-09-2017

Nhân viên thiết kế

Công Ty TNHH TM DV Thiết Bị Miền Nam

Mức lương:6 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-09-2017
Ngày cập nhật: 15-08-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nguyên Phong

Mức lương:5 - 20 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2017

Nhân viên vẽ autocad 2D, 3D

Công Ty TNHH MTV Lâm Dương

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-07-2017

Nhân viên phụ trách kỹ xảo hậu kỳ

Công Ty TNHH Mô Hình Việt

Mức lương:7 - 12 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-07-2017
Ngày cập nhật: 10-07-2017

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công Ty Bất Động Sản Nguyên Long

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2017

Nhân viên thiết kế 2D, 3D

Công Ty TNHH Quảng Cáo TM-DV-SX Linh Nga Thọ

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-06-2017

Nhân viên thiết kế đồ họa, phát triển dự án

Công Ty Cổ Phần Zakka

Mức lương:6 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-06-2017

Nhân viên thiết kế đồ họa đa phương tiện

Công Ty Cổ Phần HCOSFACE

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-06-2017

Cộng tác viên thiết kế

Công Ty TNHH AZTech

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên thiết kế

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In W&W

Mức lương:9 - 12 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-05-2017
Ngày cập nhật: 27-05-2017
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Nhân viên thiết kế

Công Ty TNHH PTTM Nhân Việt

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-04-2017

Nhân viên thiết kế đồ họa

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-03-2017
Ngày cập nhật: 23-03-2017

Cộng tác viên part-time thiết kế

Công Ty TNHH AZTech

Mức lương:1 - 3 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-03-2017

Nhân viên vẽ autocad

Công Ty TNHH MTV Lâm Dương

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 20-03-2017

Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa

Công Ty TNHH Vĩnh Xuân

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 15-03-2017

Nhân viên thiết kế đồ họa

Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Designer

Công Ty CP Bất Động Sản Bảo Long

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Thiết kế đồ họa

Cty TNHH TM Khắc Phong

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG