Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Tiền Khởi

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Nhân viên giám sát dầu nhớt

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Petrolstar Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hải Dương, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Dương
Ngày cập nhật: 01-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG