Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Tiền Khởi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Nhân viên giám sát dầu nhớt

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Petrolstar Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Dương, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Dương
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Phó trưởng phòng dự án

Tổng Công Ty - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-06-2016
Ngày cập nhật: 03-06-2016
Ngày cập nhật: 03-06-2016
Ngày cập nhật: 03-06-2016

Giám đốc dự án

Tổng Công Ty - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-06-2016

Nhân viên an toàn

Tổng Công Ty - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-06-2016
Ngày cập nhật: 03-06-2016

Điều phối dự án

Tổng Công Ty - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-06-2016

Phó Giám đốc dự án

Tổng Công Ty - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-06-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 11

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG