Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa kinh tế, quản lý công

Trường Đại Học Mở TP.HCM

Thông tin tuyển dụng

Hồ Chí Minh
1 năm
Giáo dục / Đào tạo
Nhân viên
Thỏa thuận
30-06-2022

Mô tả về công việc

* Giảng viên ngành kinh tế:

- Dạy môn cơ sở ngành kinh tế: Kinh tế vi mô, kinh tế vi mô nâng cao, kinh tế lượng, kinh tế lượng nâng cao.

- Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp) và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số công việc thuộc phạm vi chuyên môn khác của khoa (biên soạn học liệu, kiểm định ngành đào tạo, hiệu chỉnh đề cương...) theo kế hoạch năm.

* Giảng viên ngành kinh tế:

- Dạy môn cơ sở ngành kinh tế: Kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô nâng cao, kinh tế quốc tế và môn chuyên ngành kinh tế: Kinh tế quốc tế nâng cao.

- Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp) và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số công việc thuộc phạm vi chuyên môn khác của khoa (biên soạn học liệu, kiểm định ngành đào tạo, hiệu chỉnh đề cương...) theo kế hoạch năm.

* Giảng viên ngành quản lý công:

- Dạy môn cơ sở ngành kinh tế: Kinh tế vĩ mô, nguyên lý thống kê kinh tế và các môn chuyên ngành quản lý công: Quản lý công, chính phủ điện tử.

- Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp) và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số công việc thuộc phạm vi chuyên môn khác của khoa (biên soạn học liệu, kiểm định ngành đào tạo, hiệu chỉnh đề cương...) theo kế hoạch năm.

* Giảng viên ngành quản lý công:

- Dạy môn cơ sở ngành kinh tế: Kinh tế vi mô, dự báo trong kinh tế và các môn chuyên ngành quản lý công: Phân tích chính sách, marketing phát triển vùng, dịch vụ công.

- Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp) và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số công việc thuộc phạm vi chuyên môn khác của khoa (biên soạn học liệu, kiểm định ngành đào tạo, hiệu chỉnh đề cương...) theo kế hoạch năm.

* Giảng viên ngành quản lý công:

- Dạy môn cơ sở ngành Kinh tế: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và các môn chuyên ngành quản lý công: Phân tích chính sách, quản trị nhân sự khu vực công, tài chính công.

- Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp) và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số công việc thuộc phạm vi chuyên môn khác của khoa (biên soạn học liệu, kiểm định ngành đào tạo, hiệu chỉnh đề cương...) theo kế hoạch năm.

Yêu cầu công việc

* Giảng viên ngành kinh tế:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các trường công lập thuộc khối ngành kinh tế, hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài, hoặc các cơ sở đào tạo tại quốc gia phát triển.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Ưu tiên có khả năng giảng dạy tốt bằng tiếng Anh và có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Thân thiện, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần hợp tác tốt.

- Sẵn sàng tham gia giảng dạy cho các lớp ở tỉnh, lớp cuối tuần, lớp trực tuyến.

* Giảng viên ngành kinh tế:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các trường công lập thuộc khối ngành kinh tế, hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài, hoặc các cơ sở đào tạo tại quốc gia phát triển.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Ưu tiên có khả năng giảng dạy tốt bằng tiếng Anh và có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Thân thiện, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần hợp tác tốt.

- Sẵn sàng tham gia giảng dạy cho các lớp ở tỉnh, lớp cuối tuần, lớp trực tuyến.

* Giảng viên ngành quản lý công:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các trường công lập thuộc khối ngành quản lý công, quản trị công, chính sách công, quản lý nhà nước, hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài, hoặc các cơ sở đào tạo tại quốc gia phát triển.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Ưu tiên có khả năng giảng dạy tốt bằng tiếng Anh và có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Thân thiện, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần hợp tác tốt.

- Sẵn sàng tham gia giảng dạy cho các lớp ở tỉnh, lớp cuối tuần, lớp trực tuyến.

* Giảng viên ngành quản lý công:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các trường công lập thuộc khối ngành quản lý công, quản trị công, chính sách công, quản lý nhà nước, hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài, hoặc các cơ sở đào tạo tại quốc gia phát triển.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Ưu tiên có khả năng giảng dạy tốt bằng tiếng Anh và có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Thân thiện, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần hợp tác tốt.

- Sẵn sàng tham gia giảng dạy cho các lớp ở tỉnh, lớp cuối tuần, lớp trực tuyến.

* Giảng viên ngành quản lý công:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các trường công lập thuộc khối ngành quản lý công, quản trị công, chính sách công, quản lý nhà nước, hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài, hoặc các cơ sở đào tạo tại quốc gia phát triển.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Ưu tiên có khả năng giảng dạy tốt bằng tiếng Anh và có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Thân thiện, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần hợp tác tốt.

- Sẵn sàng tham gia giảng dạy cho các lớp ở tỉnh, lớp cuối tuần, lớp trực tuyến.

* Tiêu chuẩn chung:

- Trình độ Thạc sĩ trở lên. Tốt nghiệp đúng ngành hoặc ở các ngành gần với yêu cầu của vị trí ứng viên.

* Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp nước ngoài ở các cơ sở giáo dục có uy tín.

- Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (hoặc tương đương) về một ngoại ngữ.

- Có khả năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc bằng ngoại ngữ khác.

- Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, yêu nghề à có ý định gắn bó lâu dài với nhà trường.

- Có tinh thần làm việc tập thể, tuân thủ các quy định của đơn vị và của trường.

- Có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

- Có định hướng học hoặc đang theo học nghiên cứu sinh.

* Tiêu chuẩn cụ thể:

- Tùy theo vị trí công việc ở từng đơn vị cụ thể, tiêu chuẩn tuyển dụng sẽ được mô tả chi tiết trên cơ sở đề nghị của các đơn vị.

Thông tin khác

Sau đại học trở lên
28 - 55
Nam/Nữ
Thỏa thuận
Trao đổi khi phỏng vấn
- Trao đổi khi phỏng vấn.
English - Trung cấp
* Quyền lợi:
- Được tuyển dụng là viên chức.
- Được chi trả mức thu nhập xứng đáng với trình độ và năng lực.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, hợp tác và ổn định lâu dài.
- Được tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.
- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
* Thành phần hồ sơ:
a./ Hồ sơ bao gồm:
- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu download tại website www.ou.edu.vn mục tuyển dụng).
- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
- Các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm liên quan của các trình độ đào tạo từ đại học trở lên (bản sao có công chứng).
- Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; có chứng nhận tương đương văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phiếu khám sức khỏe (có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
- Minh chứng các công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- 02 tấm ảnh 4x6 cm.
b/ Hình thức nộp hồ sơ:
- Hồ sơ nộp trực tiếp về: Phòng tổ chức - nhân sự (Lầu 7, phòng 702, cơ sở 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 01, TP.HCM).
- Số điện thoại liên hệ: 028.3920.7635 (cô Thanh Ngân).

Nộp đơn trực tiếp

Trường Đại Học Mở TP.HCM

P.702 - Lầu 7, Số 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 01, Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Cô Thanh Ngân - 028.3920.7635

- Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.

- Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo của trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của trường trong năm học 2020 - 2021.

* Liên hệ: 028.3920.7635 (cô Thanh Ngân); hoặc email: ou@ou.edu.vn.

Xem thêm giới thiệu

Xem thêm việc làm từ công ty này

Chia sẽ:

Ngày cập nhật: 01-06-2023

Chia sẽ:

Việc làm nổi bật

...