Nhân viên thống kê

Công Ty Cổ Phần Nguyên Vũ - Victorwood

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Phước
Ngày cập nhật: 09-11-2017

Trưởng phòng, nhân viên kế hoạch

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Chuyên viên phân tích kế hoạch

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương:10 - 12 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-09-2017

Chuyên viên kế hoạch tổng hợp

Cotec Group

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Định, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An
Ngày cập nhật: 21-07-2017

Nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp

Bệnh Viện An Sinh

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên thống kê

Công Ty TNHH Vĩnh Xuân

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 15-03-2017
Ngày cập nhật: 28-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG