Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Web Hội An

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 21-07-2017
Ngày cập nhật: 21-07-2017
Ngày cập nhật: 21-07-2017
Ngày cập nhật: 09-12-2016
Ngày cập nhật: 09-12-2016

Finance Controller - expat

Chiến Lược Nhân Lực

Mức lương: $5000 - $5050
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 05-12-2016

Branch Manager

Cty TNHH TM DV DL Hoi An Express

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 31-05-2016

Nhân viên bán hàng ở Hội An

Cty TNHH TM DV DL Hoi An Express

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 27-05-2016

Nhân viên marketing

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Trưởng phòng hành chính

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Bác sĩ phòng khám

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Giảng viên Dược

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Trưởng phòng đào tạo

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Nhân viên marketing phòng khám

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 03-03-2016

Quản lý phòng khám

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 03-03-2016

Vice dean of nursing

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Nhân viên marketing

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Giảng viên điều dưỡng

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 06-01-2016

Trưởng phòng marketing

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 06-01-2016

Trưởng phòng hành chính

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 06-01-2016

Trưởng khoa điều dưỡng

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 06-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 21

NGÀNH NGHỀ

 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG