Giám sát bán hàng

Công Ty TNHH TM Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương:18 - 25 triệu
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 07-11-2018
Ngày cập nhật: 05-09-2018

Cử nhân xét nghiệm

Công Ty Mê Kông Việt

Mức lương:15 - 25 triệu
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 21-03-2018

Lập trình viên

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ FGC

Mức lương:8 - 15 triệu
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 30-10-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ FGC

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 30-10-2017

Giám đốc miền

Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Mức lương:25 - 30 triệu
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 11-10-2017

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Mức lương:15 - 20 triệu
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 11-10-2017

Phó chỉ huy trưởng công trình

Công Ty TNHH TM Công Nghệ Anh Minh

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 24-09-2017

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group - Chi Nhánh Vinh

Mức lương:10 - 30 triệu
Địa điểm:Nghệ An
Ngày cập nhật: 05-06-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG