Trưởng phòng kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 05-07-2024

Giám đốc nhà máy

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đức

Mức lương: 25 - 40 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Anh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 08-09-2023
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH TMDV Và Xuất Nhập Khẩu Việt Anh

Mức lương: 6 - 20 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 07-06-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 03-03-2023
Ngày cập nhật: 24-02-2023

Trợ lý giám đốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 11-11-2022

Nhân viên hành chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 30-09-2022

Kế toán kiểm soát nội bộ

Công Ty TNHH Thương Mại Ô Tô Quảng Bình

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 10-07-2019

Giám sát bán hàng

Công Ty TNHH TM Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 07-11-2018
Ngày cập nhật: 05-09-2018

Cử nhân xét nghiệm

Công Ty Mê Kông Việt

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 21-03-2018

Lập trình viên

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ FGC

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 30-10-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ FGC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 30-10-2017

Giám đốc miền

Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 11-10-2017

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 11-10-2017

Phó chỉ huy trưởng công trình

Công Ty TNHH TM Công Nghệ Anh Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 24-09-2017

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group - Chi Nhánh Vinh

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 05-06-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG