Nhân viên văn phòng

Giáo Dục Phượng Hoàng

Mức lương:3 - 5 triệu
Địa điểm:Huế
Ngày cập nhật: 31-10-2017

Giáo viên tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Kindle

Mức lương:3 - 6 triệu
Địa điểm:Huế
Ngày cập nhật: 13-10-2017
Ngày cập nhật: 03-10-2017

Giáo viên tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Super Minds

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Huế
Ngày cập nhật: 24-04-2017

Nhân viên/ Giám sát các bộ phận

Công Ty TNHH Về Nguồn

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Huế
Ngày cập nhật: 06-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG