Đào tạo công nhân may, sơ đồ rập

Công Ty TNHH IGM

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Japan
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên kho

Hệ Thống Cửa Hàng Giày Da Đông Hải

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên bảo vệ

Hệ Thống Cửa Hàng Giày Da Đông Hải

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng online

Hệ Thống Cửa Hàng Giày Da Đông Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Chuyên viên tư vấn

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Trợ lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên kho quỹ

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Giám đốc tư vấn

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Trợ lý quan hệ khách hàng RB

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Giám đốc quan hệ khách hàng

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên helpdesk

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Chuyên viên thiết kế

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 15 - 17 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Social media staff

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Digital marketing staff

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên chứng từ xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên giao nhận xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên tiếp thị

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Admin executive cum receptionist

KMS Technology

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên kinh doanh tour trực tuyến

Công Ty Du Lịch Fiditour

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên giao dịch - chuyên ngành event

Công Ty Du Lịch Fiditour

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Giám đốc bán hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Kế toán chiết khấu

Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Trưởng nhóm kinh doanh

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Trưởng phòng tài chính

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên QC

Nissei Electric Viet Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 5691

NGÀNH NGHỀ

 • 1343
 • 388
 • 359
 • 337
 • 323
 • 298
 • 284
 • 263
 • 241
 • 231

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG