Ngày cập nhật: 09-03-2017

Nhân viên bán hàng

Gili Shop

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 09-01-2017
Ngày cập nhật: 13-07-2016

Nhân viên vận hành trung tâm

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 21-06-2016

Nhân viên bảo trì

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 30-05-2016

Nhân viên Vận hành máy NIR

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 17-05-2016

Nhân viên QC

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 02-03-2016

Nhân viên vận hành máy tập sự

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 02-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 8

NGÀNH NGHỀ

  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG