Ngày cập nhật: 15-03-2019
Ngày cập nhật: 26-02-2018
Ngày cập nhật: 09-03-2017

Nhân viên bán hàng

Gili Shop

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 09-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG