PG line/ Nhân viên tiếp thị

Công Ty TNHH Sam Jung Pulp Việt Nam

Mức lương:5 - 8 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG