PG line/ Nhân viên tiếp thị

Công Ty TNHH Sam Jung Pulp Việt Nam

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-03-2017