Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên hành chính - nhân sự
Lê Thị Kim Ngân
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Long An 07-06-2017
Nhân viên nhân sự
Hoa Trịnh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Hồ Chí Minh 05-06-2017
Giám đốc nhân sự/ Trưởng phòng Hành chính- Nhân sự
Dương Thị Bình
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Giám đốc
1 năm Hà Nội 08-05-2017
HR Manager
Nguyễn Hải Lê
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
1 năm Hồ Chí Minh 21-04-2017
Trưởng phòng hành chính nhân sự
Nguyễn Xuân Huy
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
1 năm Hồ Chí Minh 03-04-2017
Chuyên viên tuyển dụng và kiểm soát đào tạo
Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
1 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh 21-03-2017
Nhân viên đo đạc địa chính
Nguyễn Linh Phi
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 4-5 triệu Hồ Chí Minh 20-03-2017
kế toán có kinh nghiệm 3 năm
Đào Thị Thủy
Học vấn: Đại học
3 năm 3-4 triệu Quảng Bình 24-02-2016
Nhân viên lao động tiền lương
Huỳnh Thị Bích Thủy
Học vấn: Đại học
4 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh, Đồng Nai 08-09-2015
Chuyên viên Nhân sự-Lao động-Tiền lương
Lương Ngọc Thanh Thy
Học vấn: Đại học
10 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 13-08-2015
Nhân viên Nhân sự
Chu Thị Huyền
Học vấn: Cao đẳng
3 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương 25-02-2015