Cẩm nang tuyển dụng

Ngày hội tuyển dụng của doanh nghiệp Hàn Quốc

20-04-2017

Sáng 19-4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức sàn giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS hoàn thành hợp đồng về nước.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tuyển dụng nhiều vị trí như thông dịch viên tiếng Hàn, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, kiểm toán, kế toán…

 

Doanh nghiệp phỏng vấn ứng viên tại sàn giao dịch việc làm

 

Sàn giao dịch việc làm lần này thu hút 109 đơn vị tham gia tuyển dụng, trong đó có 29 doanh nghiệp tuyển trực tiếp (2.748 vị trí), 80 doanh nghiệp tuyển trên Cổng thông tin việc làm quốc gia http://vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn và Cổng thông tin việc làm TP HCM http://vieclamhcm.net (483 vị trí).

Tin-ảnh: H.Đào