Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Marketing Manager
Nguyễn Phạm Hữu Hậu
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Giám đốc
3 năm Hồ Chí Minh 26-04-2017
lao động phổ thông
Lê Công Quyền
Học vấn: Trung học
Chưa có 5-9 triệu Hồ Chí Minh 24-10-2016