Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên phiên dịch
Nguyễn Anh Thư
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 12-18 USD Hồ Chí Minh 20-06-2017
Biên phiên dịch tiếng Nhật
Vạn Huỳnh Thúy Ái
Học vấn: Đại học
3 năm 8-9 triệu Hồ Chí Minh 28-02-2017
Nhân viên biên phiên dịch
Hoàng Thị Trà Giang
Học vấn: Đại học
2 năm 8-10 triệu Thái Bình, Nam Định 07-02-2017
Biên phiên dịch tiếng nhật
Phạm Nguyễn Thùy Trang
Học vấn: Đại học
Chưa có 400-600 USD Hồ Chí Minh 06-02-2017
Phiên dịch/ Biên dịch Tiếng Anh
Đinh Hoàng Ngọc Hân
Học vấn: Đại học
2 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 26-08-2015
Cử nhân tiếng Anh
Trần Thị Thúy Hằng
Học vấn: Cao đẳng
1 năm 4-5 triệu Long An 03-02-2015