Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Kỹ sư Xây dựng có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
Nguyễn Thanh Mộng
Học vấn: Đại học
2 năm 6-8 triệu Hồ Chí Minh 12-02-2014
Giám sát xây dựng
Nguyễn Quang Mao
Học vấn: Trung cấp
1 năm 4-5 triệu Hồ Chí Minh 11-02-2014
Kỹ sư xây dựng
Phan Tấn Tài
Học vấn: Đại học
2 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh 16-01-2014
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Nhã
Học vấn: Đại học
8 năm Thỏa thuận Hải Dương 15-01-2014
trung cấp xây dựng có kinh nghiệm 1 năm
Trần Anh Tuấn
Học vấn: Trung cấp
1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 13-01-2014
Kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công dân dụng - công nghiệp - hạ tầng - cấp thoát nước
Huỳnh Thanh Sang
Học vấn: Đại học
11 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 09-01-2014
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Ngọc Tâm
Học vấn: Đại học
1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An 03-01-2014
Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng, 6 năm kinh nghiệm
Hướng Thành Khang
Học vấn: Sau đại học
6 năm 8-9 triệu Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương 03-01-2014
Giám sát thi công công trình
Huỳnh Hữu Nghị
Học vấn: Đại học
2 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh, Bình Định, Bình Dương 02-01-2014