Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Quản lý dự án/ Chỉ huy trưởng/ Giám sát thi công
Trần Đình Mươi
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
14 năm 15-20 triệu Bình Định 18-08-2017
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Lê Văn Đức
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 18-08-2017
Kỹ thuật công trình xây dựng
Phan Đức Dũng
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh 16-08-2017
Kỹ sư xây dựng
Phạm Văn Thấm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 14-08-2017
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Phan Kế Trúc Hạ
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
13 năm 15-16 triệu Hồ Chí Minh 11-08-2017
Giám sát thi công xây dựng
Hồ Hữu Trung
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 7-8 triệu Hồ Chí Minh 05-08-2017
Kỹ sư xây dựng
Đặng Ngọc Lâm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
20 năm 10-15 triệu Bình Định 26-07-2017
Cán bộ kỹ thuật thi công
Dũng Nguyễn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 6-9 triệu Hải Phòng 19-07-2017
Kỹ sư hiện trường/ Kỹ sư giám sát/ Kỹ sư an toàn
Lê Quý Bảo
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
3 năm 10-100 triệu Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, United states of america 12-07-2017
Nhân viên kỹ thuật xây dựng
Trần Tấn Đạt
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 5-8 triệu Hồ Chí Minh 30-06-2017
Nhân viên xây dựng
Lê Sơn Vương
Học vấn: Trung học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 3-4 triệu Hồ Chí Minh 29-06-2017
Kỹ sư xây dựng, Giám sát, Trưởng nhóm
Tuấn Trần
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
11 năm Thỏa thuận Hải Phòng 27-06-2017
Giám sát kỹ thuật công trình (QC)
Trần Kim Tùng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
1 năm Thỏa thuận Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đồng Nai 26-06-2017
Chỉ huy công trình
Phạm Ngọc Dũng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
15 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 21-06-2017
Nhân viên dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, điều chỉnh giá...
Lê Duẩn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
10 năm 8-12 triệu Hải Phòng 20-06-2017
Kỹ sư xây dựng
Nguyễn Thị Huyên
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Hải Phòng 20-06-2017
Kỹ sư cầu đường
Hoàng Tùng Duy
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm Thỏa thuận Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc 15-06-2017
Cán bộ kỹ thuật
Huy Trần
Học vấn: Trung học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
3 năm Thỏa thuận Đồng Nai 08-06-2017
Giám sát/ Chỉ huy trưởng/ Quản lý dự án
Nguyễn Việt Trường
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
10 năm 20-25 triệu Hồ Chí Minh 02-06-2017
Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Hồ Hữu Linh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 5-6 triệu Hà Nội 02-06-2017
Nhân viên xây dựng
Lê Huy
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 6-10 triệu Hải Phòng 01-06-2017
Quản lý
Ngô Nguyễn Trung Trực
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
5 năm 15-20 triệu Hồ Chí Minh 31-05-2017
Kỹ sư xây dựng
Trương Minh Thiện
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có Thỏa thuận Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh 24-05-2017
Kỹ sư xây dựng
Thái Hữu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 24-05-2017
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Hảo Trần
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 10-15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh 18-05-2017
Chỉ huy trưởng công trình
Nguyễn Văn Doanh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
8 năm 12-18 triệu Hà Nội, Hải Phòng 16-05-2017
Kỹ sư xây dựng
Trần Phan Nguyên
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
9 năm 20-30 triệu Hồ Chí Minh 05-05-2017
Họa viên kiến trúc
Ngô Thanh Tuấn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh 04-05-2017
Kỹ sư xây dựng
Nguyễn Hữu Quang
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Giám đốc
20 năm $800 - $2000 Hà Nội, Tuyên Quang, England, Germany 19-04-2017
Quản lý dự án, giám sát xây dựng
Lê Nuôi
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
12 năm 16-20 triệu Hồ Chí Minh 13-04-2017