Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Kỹ sư giám sát/ Nhân viên vẽ shop drawing
Nguyễn Văn Giàu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Thỏa thuận Bình Định, Hồ Chí Minh 19-10-2017
Kỹ sư xây dựng
Phạm Quý
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 8-10 triệu Hồ Chí Minh, United states of america 12-10-2017
Kỹ sư xây dựng
Trần Lâm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
1 năm 7-9 triệu Hà Nội 10-10-2017
Kỹ sư xây dựng
Trần Trần
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
8 năm 8-12 triệu Nghệ An 06-10-2017
Kỹ sư thiết kế kết cấu
Nguyễn Tuấn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 8-9 triệu Hồ Chí Minh 04-10-2017
Kỹ sư xây dựng
Trần Phương Đông
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh, Đồng Nai 20-09-2017
Kỹ sư quản lý/ Giám sát xây dựng
Trần Quốc Hùng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
17 năm Thỏa thuận Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình 15-09-2017
Chỉ huy trưởng công trình/ Quản lý dự án
Phúc Hà
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
6 năm Thỏa thuận Đà Nẵng 30-08-2017
Thiết kế kết cấu
Hoàng Công Duy
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
6 năm Thỏa thuận Bình Định, Hồ Chí Minh 28-08-2017
Thiết kế xây dựng
Phan Thắng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 7-10 triệu Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng, Singapore 28-08-2017
Kỹ sư xây dựng
Trần Hoàng Sơn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 7-9 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh 25-08-2017
Quản lý xây dựng
Lê Thế Hiển
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
7 năm 13-15 triệu Hồ Chí Minh 23-08-2017
Kỹ thuật công trình
Lê Thế Hiển
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
7 năm 12-15 triệu Hồ Chí Minh 23-08-2017
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Lê Văn Đức
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 21-08-2017
Quản lý dự án/ Chỉ huy trưởng/ Giám sát thi công
Trần Đình Mươi
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
14 năm 15-20 triệu Bình Định 18-08-2017
Kỹ thuật công trình xây dựng
Phan Đức Dũng
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh 16-08-2017
Kỹ sư xây dựng
Phạm Văn Thấm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 14-08-2017
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Phan Kế Trúc Hạ
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
13 năm 15-16 triệu Hồ Chí Minh 11-08-2017
Giám sát thi công xây dựng
Hồ Hữu Trung
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 7-8 triệu Hồ Chí Minh 05-08-2017
Kỹ sư xây dựng
Đặng Ngọc Lâm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
20 năm 10-15 triệu Bình Định 26-07-2017
Cán bộ kỹ thuật thi công
Dũng Nguyễn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 6-9 triệu Hải Phòng 19-07-2017
Kỹ sư hiện trường/ Kỹ sư giám sát/ Kỹ sư an toàn
Lê Quý Bảo
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
3 năm 10-100 triệu Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, United states of america 12-07-2017
Nhân viên kỹ thuật xây dựng
Trần Tấn Đạt
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 5-8 triệu Hồ Chí Minh 30-06-2017
Nhân viên xây dựng
Lê Sơn Vương
Học vấn: Trung học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 3-4 triệu Hồ Chí Minh 29-06-2017
Kỹ sư xây dựng, Giám sát, Trưởng nhóm
Tuấn Trần
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
11 năm Thỏa thuận Hải Phòng 27-06-2017
Giám sát kỹ thuật công trình (QC)
Trần Kim Tùng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
1 năm Thỏa thuận Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đồng Nai 26-06-2017
Chỉ huy công trình
Phạm Ngọc Dũng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
15 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 21-06-2017
Nhân viên dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, điều chỉnh giá...
Lê Duẩn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
10 năm 8-12 triệu Hải Phòng 20-06-2017
Kỹ sư xây dựng
Nguyễn Thị Huyên
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Hải Phòng 20-06-2017
Kỹ sư cầu đường
Hoàng Tùng Duy
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm Thỏa thuận Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc 15-06-2017