VietSourcing Human Resources Consulting Corp

VietSourcing Human Resources Consulting Corp

Địa điểm: Số 3 Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 10 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Kỹ sư thiết kế khuôn Hồ Chí Minh Từ 10 đến 20 triệu 27-11-2019

Giới thiệu về công ty

- VietSourcing Human Resources Consulting Corp: Công ty tư vấn nhân sự.