Văn Phòng Công Chứng Lê Thị Thanh

Địa điểm: Ấp 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên trợ giúp pháp lý Long An Từ 4 đến 6 triệu 09-05-2019

Giới thiệu về công ty

- Văn Phòng Công Chứng Lê Thị Thanh: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật.

- Liên hệ: 0983.894.597 (Lê Thị Thanh), hoặc email: vpcc.lethithanh@gmail.com.