Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM

Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM

Địa điểm: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Việc làm đang đăng tuyển (50)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên khảo thí Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên quản lý dự án Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên ME Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên tư vấn giám sát xây dựng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên phát triển Mobile app, website Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên Kỹ thuật máy tính Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên biên tập nội dung Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên marketing online Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên hành chính - giáo vụ khoa Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên nhân sự - hành chính - tổng hợp Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên kế toán - kiểm toán Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên phòng công tác sinh viên Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên ban thanh tra Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên viện đào tạo Quốc tế Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Nhân viên phòng đào tạo Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên Luật Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành Dược liệu - Thực vật Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành Đông phương học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành Hàn quốc học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành nhật ngữ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành ngôn ngữ Anh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành kế toán - kiểm toán Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên marketing Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành truyền thông đa phương tiện Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành mạng máy tính - An toàn thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên chuyên ngành hệ thống thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành công nghệ phần mềm Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành kiến trúc Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên khoa xây dựng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên vẽ kỹ thuật Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành điều khiển tự động Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành điện tử viễn thông Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Giảng viên ngành cơ khí Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Trợ lý/Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Trợ lý/Thư ký hiệu trưởng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo phòng công tác sinh viên Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo phòng tài chính Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo trung tâm tư vấn du học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo khoa Đông phương học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ - phụ trách ngành Nhật ngữ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo khoa Luật Kinh tế Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo khoa Cơ - Điện - Điện tử Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017
Lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 01-03-2017

Xem thêm