Tiệm Bánh Kim Khánh

Địa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Qui mô công ty: 5 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Tiệm Bánh Kim Khánh: cửa hàng mới thành lập.