Thẩm Mỹ Viện Xuân Trường

Địa điểm: 12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 100 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Thẩm Mỹ Viện Xuân Trường: Số 12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.