Tập Đoàn Sơn Nam Việt

Địa điểm: Tòa nhà 7 tầng - đường Bùi Tấn Diên, khu đô thị Phước Lý, Đà Nẵng

Qui mô công ty: Trên 300 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Tập Đoàn Sơn Nam Việt: Với nhiều chi nhánh công ty trên toàn quốc.