Công Ty Vận Tải HAP

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 9 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (48)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Mở rộng CN Yên Bái - Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa kho hàng Yên Bái Từ 9 đến 16 triệu 07-06-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Tuyên Quang - Bổ sung tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 07-06-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe bốc xếp giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 07-06-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 07-06-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 07-06-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 02-06-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 02-06-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Mở rộng CN Yên Bái - Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa kho hàng Yên Bái Từ 9 đến 16 triệu 02-06-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 02-06-2023
Tuyên Quang - Bổ sung tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe bốc xếp giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 02-06-2023
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 26-05-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 26-05-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 26-05-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 23-05-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 23-05-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Mở rộng CN Yên Bái - Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa kho hàng Yên Bái Từ 9 đến 16 triệu 23-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 23-05-2023
Tuyên Quang - Bổ sung tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa kho Yên Bái Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 05-04-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng, kho tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Vận Tải HAP: Chuyên ngành vận tải hàng hóa.

- Liên hệ: Dương Tuyết Anh - 0345.640.780 (Quản lý).