Namgas JSC

Địa điểm: TPHCM, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn