Mầm Non Tư Thục Quỳnh Tiên

Địa điểm: 10 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 8 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Giáo viên, giáo sinh, bảo mẫu Hồ Chí Minh Từ 4 đến 5 triệu 14-03-2017

Xem thêm