HR Centara Muine

Địa điểm: Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Bình Thuận

Qui mô công ty: 500 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (11)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Engineer supervisor Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Executive sous chef/ Sous chef Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Restaurant manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Spa manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Guest relations manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Front office manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Revenue manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Chief accountant Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Marketing manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Sales manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020
Purchasing manager Bình Thuận Từ 10 đến 20 triệu 09-11-2020

Giới thiệu về công ty

- HR Centara Muine: Resort 5 sao.