Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải TP Commerce

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 9 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (272)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 26-05-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 26-05-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 26-05-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 26-05-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 23-05-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 23-05-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Mở rộng CN Yên Bái - Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa kho hàng Yên Bái Từ 9 đến 16 triệu 23-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 23-05-2023
Tuyên Quang - Bổ sung tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 23-05-2023
Mở rộng CN Yên Bái - Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa kho hàng Yên Bái Từ 9 đến 16 triệu 17-05-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 17-05-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 17-05-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 17-05-2023
Tuyên Quang - Bổ sung tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 17-05-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 12-05-2023
Chi nhánh Thái Nguyên - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Từ 9 đến 45 triệu 12-05-2023
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 45 triệu 12-05-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 12-05-2023
Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 12-05-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 12-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 12-05-2023
Bắc Giang - bổ sung tài xế lái xe tải bằng B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 12-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - chi nhánh Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 12-05-2023
Chi nhánh Hòa Bình - Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa (bổ túc tay lái) Hòa Bình Từ 9 đến 45 triệu 12-05-2023
Tuyên Quang - Bổ sung tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 09-05-2023
Mở rộng CN Yên Bái - Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tạp hóa kho hàng Yên Bái Từ 9 đến 16 triệu 09-05-2023
Bổ sung tài xế xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 09-05-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 09-05-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 09-05-2023
Kho Hưng Yên - bổ sung tài xế xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 16 triệu 09-05-2023

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Thương Mại Vận Tải TP Commerce: Chuyên ngành vận tải hàng hóa.

- Liên hệ: Hoàng Ngọc Châu - 0332.515.823

- Hoặc email: hoangthichau001@gmail.com.