Hadico Japan

Địa điểm: 33 Cầu Diễn, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Du học Nhật Bản Hà Nội, Japan Từ 15 đến 30 triệu 30-01-2019

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Hà Nội - HADICO: Là công ty hoạt động xuất khẩu lao động có thị phần lớn nhất tại Việt Nam với nhiều đơn hàng thi tuyển liên tục trọng tháng.

- HADICO có uy tín, thâm niêm và đã chiếm lĩnh thị phần lớn tại các thị trường Đài Loan và Nhật Bản.