Đại Lý Cửa Hàng Trực Tiếp

Địa điểm: Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Loại hình hoạt động: Tư nhân

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên bán hàng Đà Nẵng Từ 5 đến 7 triệu 10-07-2019

Giới thiệu về công ty

- Đại Lý Cửa Hàng Trực Tiếp: Đã phát triển hơn 10 năm và có rất nhiều chi nhánh nhỏ hiện đang làm việc thuận lợi.