Đại Lý Cửa Hàng Trực Tiếp

Địa điểm: Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Loại hình hoạt động: Tư nhân

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Đại Lý Cửa Hàng Trực Tiếp: Đã phát triển hơn 10 năm và có rất nhiều chi nhánh nhỏ hiện đang làm việc thuận lợi.