Cty TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam

Địa điểm: 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 500 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang đăng tuyển (10)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên kinh doanh tín dụng cá nhân Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An Từ 7 đến 12 triệu 14-03-2017
Chuyên viên sale tín dụng cá nhân Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Nhân viên văn phòng kinh doanh Hồ Chí Minh Từ 7 đến 12 triệu 09-03-2017
Nhân viên văn phòng kinh doanh Hồ Chí Minh Từ 3 đến 8 triệu 13-02-2017
Nhân viên tài chính văn phòng Hồ Chí Minh Từ 5 đến 10 triệu 13-02-2017
Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh Từ 5 đến 10 triệu 11-02-2017
Nhân viên phòng tín dụng cá nhân Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14-03-2017
Nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng Hồ Chí Minh Từ 5 đến 8 triệu 14-03-2017
Chuyên viên tư vấn tín dụng ngân hàng Hồ Chí Minh Từ 5 đến 12 triệu 14-03-2017
Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh Từ 3 đến 12 triệu 14-03-2017

Xem thêm