Cty TNHH Jia Hsin

Cty TNHH Jia Hsin

Địa điểm: Lô D1 - D6, KCN Cầu Tràm, Long Trạch, Cần Đước, Long An

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang đăng tuyển (11)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên chuyên trách an toàn lao động Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Bếp trưởng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Trưởng phòng quản lý chất lượng Eva Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Nhân viên IT - phần mềm Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Phiên dịch Hoa - Anh văn Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Nhân viên kỹ thuật rập Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Chuyên viên/ Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Nhân viên nhân sự Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Nhân viên phụ trách khách hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Nhân viên định mức hoàn thuế Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017
Nhân viên thủ tục hải quan Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25-02-2017

Xem thêm