Cty CP Sản Xuất Thương Mại Lý Bảo Minh

Địa điểm: 407 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần