Cty CP May Sài Gòn 3

Cty CP May Sài Gòn 3

Địa điểm: 19 Đường Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.