Cty CP In Ấn Và Sản Xuất Bao Bì Lộc Phát

Địa điểm: 1/13 Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 30 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Lao động phổ thông Hồ Chí Minh Từ 3 đến 5 triệu 20-03-2017

Xem thêm