Cty CP Dịch Vụ Du Lịch & Thương Mại TST

Địa điểm: 10 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Cty CP Dịch Vụ Du Lịch & Thương Mại TST: 10 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TPHCM.