Cty CP Bột Giặt Net

Địa điểm: Đường số 8, KCN BH1, Đồng Nai, Đồng Nai

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.