Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Địa điểm: 640 Đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Qui mô công ty: 20 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn