Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Đông Hưng - Lan Phương

Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Đông Hưng - Lan Phương

Địa điểm: 463 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 21-99 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn