Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Địa điểm: Số 463 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Tư nhân