Công Ty Cung Ứng Chồi Xanh

Địa điểm: 345/26 Âu Cơ, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 10 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cung Ứng Chồi Xanh: Công ty cung ứng lao động.