Công Ty CP Tô Thành Phát

Địa điểm: 56 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần