Công Ty CP Tập Đoàn Đức Bình

Địa điểm: 20 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần