Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Địa điểm: Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Qui mô công ty: 299 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Trần Gia.