Công Ty Cổ Phần Topmat Việt Nam

Địa điểm: Số 5, Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Qui mô công ty: 10 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (3)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Content marketing Hồ Chí Minh Từ 8 đến 9 triệu 26-04-2019
Digital marketing Hồ Chí Minh Từ 8 đến 9 triệu 26-04-2019
Seo website Hồ Chí Minh Từ 8 đến 9 triệu 26-04-2019

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Topmat Việt Nam: Số 5, Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông điệp từ Công Ty Cổ Phần Topmat Việt Nam

Kiên định - Linh Hoạt