Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 50 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (2)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên kinh doanh phân phối Hồ Chí Minh Từ 5 đến 7 triệu 04-03-2017
Nhân viên hành chính nhân sự Hồ Chí Minh Từ 1 đến 2 triệu 04-03-2017

Xem thêm