Công Ty Cổ Phần Sơn La Mode

Địa điểm: 392 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Qui mô công ty: 30 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Sơn La Mode: Công ty chuyên sản xuất và bán các loại sơn nước, bột bả.