Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỉ

Địa điểm: B1 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ chi, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 5 00 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (3)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Lao động phổ thông Hồ Chí Minh, Tây Ninh Từ 5 đến 7 triệu 27-08-2017
Công nhân ngành sợi Hồ Chí Minh, Tây Ninh Từ 5 đến 7 triệu 27-08-2017
Nhân viên bảo trì điện Hồ Chí Minh, Tây Ninh Từ 5 đến 7 triệu 27-08-2017

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỉ: Chuyên sản xuất sợi.