Công Ty Cổ Phần Ominext

Địa điểm: 147 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Qui mô công ty: 300 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Ominext: 147 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.