Công Ty Cổ Phần Ominext

Địa điểm: 147 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Qui mô công ty: 300 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên bán thuốc Hà Nội Thỏa thuận 12-04-2019

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Ominext: 147 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.