Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Năm 1980, Công ty kinh doanh lương thực được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 1980 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trực thuộc Sở Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở Công ty tại địa chỉ số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Năm 1985, Công ty kinh doanh lương thực được đổi tên thành Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 27 và 31/QĐ-UB ngày 02 tháng 3 năm 1985 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập.

- Năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển đổi Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh bằng Quyết định số 4171/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 12 năm 2008. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Năm 2013, theo Quyết định số 204/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, sáp nhập Công ty TNHH Bình Tây vào Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh và theo Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, phê duyệt Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty. Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐTV về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2015, trụ sở Công ty dời về địa chỉ số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7 Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

- Năm 2016, kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016, Công ty chính thức được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.